Wijzigingen persoonsgegevens

Mochten er veranderingen in uw persoonlijke situatie zijn, zoals een verhuizing, een gewijzigde gezinssituatie, ziekte al dan niet in combinatie met medicatie, overlijden of een verandering van verzekeringsmaatschappij, vragen we u om dit bij uw eerstvolgende bezoek aan de balie door te geven. U kunt deze informatie ook per mail aan ons sturen:

info@tandartsbraakhuis.nl