Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts voldoende zijn. U kunt aangeven waar u ontevreden over bent en de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Als u toch behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij is aangesloten. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen, met als doel het vinden van een oplossing.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Via een online vragenformulier kunt u vragen stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). De site en het TIP geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.