Behandelingen

Mocht het nodig zijn een behandeling uit te voeren, dan zullen wij dit met u bespreken. Als er meerdere behandelopties zijn, zullen deze uitgebreid toegelicht worden. Op deze manier zal er in overleg met u besloten worden welke behandeling er uiteindelijk uitgevoerd zal gaan worden. Als het om een uitgebreide behandeling gaat, zal er altijd voorafgaand een kostenbegroting worden gemaakt (een schatting van de te verwachten kosten). Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit, over het algemeen kan deze binnen enkele weken plaatsvinden.

Verwijzing

Volwassenen én kinderen kunnen bij ons terecht voor alle algemeen tandheelkundige behandelingen. Behandelingen die onder de algemene tandheelkunde vallen zijn de periodieke controle, diagnostische behandelingen, preventieve behandelingen, restauratieve behandelingen (vullingen, kroon- en brugwerk, al dan niet op implantaten), esthetische behandelingen, wortelkanaalbehandelingen, het trekken van tanden en kiezen en prothetische behandelingen.

Als er behandelingen nodig zijn die niet in onze praktijk kunnen worden uitgevoerd, zullen wij u verwijzen naar andere praktijken, bijvoorbeeld voor kaakchirurgie, orthodontie of implantologie.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.