Buiten praktijkuren

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren kennen de tandartsen in Ermelo en Harderwijk al jaren een uitstekende regeling.

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een (na)bloeding. Het is dus niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de avond- of weekenddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Betaling

Houdt u er rekening mee dat een behandeling tijdens de avond- en weekenddienst altijd contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

Avond- en weekenddienst

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur.

De weekenddienst begint vrijdag om 12.00 uur en duurt tot en met maandagochtend 8.00 uur. Tijdens de weekenddienst zijn er spreekuren op zaterdag en zondag bij de dienstdoende tandarts van 9.30 – 10.00 uur en van 17.00 – 17.30 uur.

Dienstrooster

De volgende tandartsen nemen voor de aankomende periode de avond- en weekenddienst waar:

Maandag 27 januari’20 t/m zondag 2 februari’20
Dental Clinics Harderwijk, Boerhaavelaan 104-106, Harderwijk. 0341-369666

Maandag 3 februari’20 t/m zondag 9 februari ’20
Tandartsenpraktijk Bertram-Sie, Lindelaan 1a, Harderwijk. 0341-432723

Maandag 10 februari ’20 t/m zondag 16 februari’20
Tandartsenpraktijk van den Brink, Bazuindreef 21, Harderwijk. 0341-414585

Maandag 17 februari’20 t/m zondag 23 februari’20
Tandartsenpraktijk de Kievit, Touwbaan 108. Harderwijk. 0341-410039

Maandag 24 februari’20 t/m zondag 1 maart’20
Tandarts Schumacher, Harderwijkerweg 16, Ermelo. 0341-559511

Maandag 2 maart’20 t/m zondag 8 maart’20
Tandzorgcentrum ermelo, Wiekslag 10, Ermelo. 0341-554048

Maandag 9 maart’20 t/m zondag 15 maart’20
Tandartsenpraktijk de Witte, Kerklaan 2a, Ermelo. 0341-560180

Maandag 16 maart’20 t/m zondag 22 maart’20
Dental Clinics Ermelo, Wilhelminalaan 22, Ermelo. 0341-560123