Buiten praktijkuren

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren kennen de tandartsen in Ermelo en Harderwijk al jaren een uitstekende regeling.

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een (na)bloeding. Het is dus niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de avond- of weekenddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

 

Betaling

Houdt u er rekening mee dat een behandeling tijdens de avond- en weekenddienst altijd contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

 

Avonddienst

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur.

De volgende tandartsen nemen voor de aankomende periode de avonddiensten waar:

Maandag 26 oktober t/m donderdag 29 oktober
Tandartsenpraktijk de Dennenkamp, Harderwijkerweg 22, Ermelo. 0341-553372

Maandag 2 november t/m donderdag 5 november
Tandartsenpraktijk Bertram-Sie, Lindelaan 1a. Harderwijk. 0341-432723

Maandag 9 november t/m donderdag 12 november
Tandartsenpraktijk Tjiook en Kho, boerhaavelaan 22-28. Harderwijk. 0341-414105

Maandag 16 november t/m donderdag 19 november
Tandartsenpraktijk van den Brink, Bazuindreef 21, Harderwijk. 0341-414585

Maandag 23 november t/m donderdag 26 november
Tandzorgcentrum Ermelo, Wiekslag 10, Ermelo. 0341-554048

Maandag 30 november t/m donderdag 3 december
Tandartsenpraktijk van den Brink, Bazuindreef 21, Harderwijk. 0341-414585

Weekenddienst

De weekenddienst begint vrijdagmiddag om 14.00 uur en duurt tot maandagochtend 8.00 uur.

Tijdens de weekenddienst neemt Tandartsspoedpraktijk in het Medisch Centrum Meander te Amersfoort waar. Telefoonnummer: 0900-8602.