Buiten praktijkuren

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren kennen de tandartsen in Ermelo en Harderwijk al jaren een uitstekende regeling.

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een (na)bloeding. Het is dus niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de avond- of weekenddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Betaling

Houdt u er rekening mee dat een behandeling tijdens de avond- en weekenddienst altijd contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

Avond- en weekenddienst

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur.

De weekenddienst begint vrijdag om 12.00 uur en duurt tot en met maandagochtend 8.00 uur. Tijdens de weekenddienst zijn er spreekuren op zaterdag en zondag bij de dienstdoende tandarts van 9.30 – 10.00 uur en van 17.00 – 17.30 uur.

Let op: Vanwege het Coronavirus zijn de spreekuren in het weekend alleen toegankelijk na telefonisch overleg met de dienstdoende tandarts. Ga dus niet zonder afspraak naar de praktijk!

Dienstrooster

De volgende tandartsen nemen voor de aankomende periode de avond- en weekenddienst waar:

 

Maandag 6 juli’20 t/m zondag 12 juli’20
Tandartsenpraktijk de Dennenkamp, Harderwijkerweg 22, Ermelo. 0341-553372

Maandag 13 juli ’20 t/m zondag 19 juli’20
Tandarts Bienefelt, Hanekamp 14, Harderwijk. 0341-422502

Maandag 20 juli’20 t/m zondag 26 juli’20
Dental Clinics Ermelo, Wilhelminalaan 22, Ermelo. 0341-560123

Maandag 27 juli’20 t/m 2 augustus’20
Tandarts Okhuijsen, Smeepoortenbrink 20, Harderwijk. 0341-421930

Maandag 3 augustus ’20 t/m zondag 9 augustus’20
Tandarts De Witte, Kerklaan 2a, Ermelo. 0341-560180

 

Let op: Vanaf maandag 10 augustus wijzigt onze dienstregeling. Luister bij spoed ons antwoordapparaat af!