Spoed

Tijdens praktijkuren

In geval van pijnklachten of andere dringende zaken kunt u elke werkdag bellen vóór 9.00 uur. Wij zullen u dan, indien mogelijk, nog dezelfde dag helpen.

In geval van spoed tijdens praktijkuren, bijvoorbeeld vanwege een ongeval of een (na)bloeding, kunt u ons elk moment bellen op telefoonnummer 0341 55 33 72.

 

Buiten praktijkuren

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren kennen de tandartsen in Ermelo en Harderwijk al jaren een uitstekende dienstregeling.

 

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een (na)bloeding. Het is dus niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de avond- of weekenddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Houdt u er rekening mee dat een behandeling tijdens de avond- en weekenddienst altijd contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

Weekenddienst en feestdagen

De weekenddienst begint vrijdagmiddag om 12.00 uur en duurt tot maandagochtend 8.00 uur.

Tijdens de weekenddienst en feestdagen neemt de Tandarts Spoed Praktijk waar, telefoonnummer 0900-8602.

Avonddienst

Van maandag tot en met woensdag van 17.00 uur tot 8.00 uur kunt u bij uiterste spoed contact opnemen met de dienstdoende tandarts (zie onderstaand rooster).

Donderdagavond vanaf 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende dag neemt de Tandarts Spoed Praktijk waar, telefoonnummer: 0900-8602.

Rooster avonddienst maandag, dinsdag en woensdag

De volgende tandartsen nemen de aankomende periode de avonddiensten waar:

Maandag 11 september t/m woensdag 13 september
Dental Clinics Hanzestad, Boerhaavelaan 104-106, Harderwijk. 0341-369666

Maandag 18 september t/m woensdag 20 september
Tandartsenpraktijk Bertram & Sie, Lindelaan 1a, Harderwijk. 0341-432723

Maandag 25 september t/m woensdag 27 september
Tandarts Okhuijsen, Smeepoortenbrink 20, Harderwijk. 0341-421930

Maandag 2 oktober t/m woensdag 4 oktober
Tandarts Nijman, Vitringasingel 1, Harderwijk. 0341-412005

Maandag 9 oktober t/m woensdag 11 oktober
Tandartsenpraktijk de Dennenkamp, Harderwijkerweg 22, Ermelo. 0341-553372

Maandag 16 oktober t/m woensdag 18 oktober
TP3 tandartsen, Telgterpoort 4, Ermelo. 0341-217179

Maandag 23 oktober t/m woensdag 25 oktober
Tandarts Okhuijsen, Smeepoortenbrink 20, Harderwijk. 0341-421930