Spoed

Tijdens praktijkuren

In geval van pijnklachten of andere dringende zaken kunt u elke werkdag bellen vóór 9.00 uur. Wij zullen u dan, indien mogelijk, nog dezelfde dag helpen.

In geval van spoed tijdens praktijkuren, bijvoorbeeld vanwege een ongeval of een (na)bloeding, kunt u ons elk moment bellen op telefoonnummer 0341 55 33 72.

 

Buiten praktijkuren

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren kennen de tandartsen in Ermelo en Harderwijk al jaren een uitstekende dienstregeling.

 

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een (na)bloeding. Het is dus niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de avond- of weekenddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Houdt u er rekening mee dat een behandeling tijdens de avond- en weekenddienst altijd contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

 

Avonddienst

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur.

 

Weekenddienst

De weekenddienst begint vrijdag om 12.00 uur en duurt tot en met maandagochtend 8.00 uur. Tijdens de weekenddienst zijn er spreekuren op zaterdag en zondag bij de dienstdoende tandarts van 9.30 – 10.00 uur en van 17.00 – 17.30 uur.

Let op: Vanwege het Coronavirus zijn de spreekuren in het weekend alleen toegankelijk na telefonisch overleg met de dienstdoende tandarts. Ga dus niet zonder afspraak naar de praktijk!

 

Dienstrooster

De volgende tandartsen nemen voor de aankomende periode de avond- en weekenddienst waar:

Maandag 20 april’20 t/m maandag 27 april’20
Tandartsenpraktijk Bertram-Sie, Lindelaan 1a, Harderwijk. 0341-432723

Dinsdag 28 april ’20 t/m zondag 3 mei’20
Tandartsenpraktijk Tjiook en Kho, boerhaavelaan 22-28, Harderwijk. 0341-414105

Maandag 4 mei ’20 en dinsdag 5 mei ’20
Tandarts De Witte, Kerklaan 2a, Ermelo. 0341-560180

Woensdag 6 mei ’20 t/m zondag 10 mei ‘20
Tandarts Younes, Mecklenbruglaan 86, Harderwijk. 0341-412211

Maandag 11 mei ’20 t/m zondag 17 mei ‘20
Tandarts Nijman, Vitringasingel 1, Harderwijk. 0341-412005

Maandag 18 mei ’20 t/m vrijdag 22 mei ‘20
Dental Clinics Harderwijk, Boerhaavelaan 104-106, Harderwijk. 0341-369666

Zaterdag 23 mei ’20 en zondag 24 mei ‘20
Dental Clinics Ermelo, Wilhelminalaan 22, Ermelo. 0341-560123

Maandag 25 mei ’20 t/m zondag 7 juni ‘20
Praktijk Tjiook-Kho, Boerhaavelaan 22-28, Harderwijk. 0341-414105

Maandag 8 juni ’20 t/m zondag 14 juni ‘20
Tandarts Okhuijsen, Smeepoortenbrink 20, Harderwijk. 0341-421930