Spoed

Tijdens praktijkuren

In geval van pijnklachten of andere dringende zaken kunt u elke werkdag bellen vóór 9.00 uur. Wij zullen u dan, indien mogelijk, nog dezelfde dag helpen.

In geval van spoed tijdens praktijkuren, bijvoorbeeld vanwege een ongeval of een (na)bloeding, kunt u ons elk moment bellen op telefoonnummer 0341 55 33 72.

 

Buiten praktijkuren

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren kennen de tandartsen in Ermelo en Harderwijk al jaren een uitstekende dienstregeling.

 

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een (na)bloeding. Het is dus niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de avond- of weekenddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Houdt u er rekening mee dat een behandeling tijdens de avond- en weekenddienst altijd contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

Weekenddienst en feestdagen

De weekenddienst begint vrijdagmiddag om 12.00 uur en duurt tot maandagochtend 8.00 uur.

Tijdens de weekenddienst en feestdagen neemt de Tandarts Spoed Praktijk waar, telefoonnummer 0900-8602.

Avonddienst

Van maandag tot en met woensdag van 17.00 uur tot 8.00 uur kunt u bij uiterste spoed contact opnemen met de dienstdoende tandarts (zie onderstaand rooster).

Donderdagavond vanaf 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende dag neemt de Tandarts Spoed Praktijk waar, telefoonnummer: 0900-8602.

 

Rooster avonddienst maandag, dinsdag en woensdag

De volgende tandartsen nemen de aankomende periode de avonddiensten waar:

Maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei
Dental Clinics Tweelingsstad, Boerhaavelaan 28, Harderwijk. 0341-414105

Maandag 3 juni t/m woensdag 5 juni
Tandartsenpraktijk drielanden, Bazuindreef 21, Harderwijk. 0341-414585

Maandag 10 juni t/m woensdag 12 juni
Tandzorgcentrum Ermelo, Wiekslag 10, Ermelo. 0341-554048

Maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni
Tandartsenpraktijk Koningsveste, Vitringasingel 1, Harderwijk. 0341-412005

Maandag 24 juni t/m woensdag 26 juni
Dental Clinics Tweelingsstad, Boerhaavelaan 28, Harderwijk. 0341-414105

Maandag 1 juli t/m woensdag 3 juli
Tandarts Bienefelt, Hanekamp 14, Harderwijk. 0341422502

Maandag 8 juli t/m woensdag 10 juli
Dental Clinics Ermelo, Wilhelminalaan 22, Ermelo. 0341-560123