Spoed

In verband met het coronavirus behandelen wij tot in ieder geval 6 april alleen spoedgevallen. Er is sprake van spoed bij de volgende acute zorgvragen:

  • ernstig tandletsel na een ongeval
  • ernstige nabloedingen
  • zwellingen in de mond die ademen en/of slikken ernstig bemoeilijken
  • aanhoudende, ondraaglijke pijn, ondanks toediening van pijnmedicatie

Neem bij spoed tijdens de praktijkuren telefonisch contact op met de praktijk.

Voor spoed buiten de praktijkuren kunt u onderstaand dienstrooster aanhouden. Let op: De spreekuren in de weekenden zijn alleen toegankelijk na telefonisch overleg met de dienstdoende tandarts!

 

Tijdens praktijkuren

In geval van pijnklachten of andere dringende zaken kunt u elke werkdag bellen vóór 9.00 uur. Wij zullen u dan, indien mogelijk, nog dezelfde dag helpen.

In geval van spoed tijdens praktijkuren, bijvoorbeeld vanwege een ongeval of een (na)bloeding, kunt u ons elk moment bellen op telefoonnummer 0341 55 33 72.

 

Buiten praktijkuren

Voor de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren kennen de tandartsen in Ermelo en Harderwijk al jaren een uitstekende dienstregeling.

 

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een (na)bloeding. Het is dus niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de avond- of weekenddienst voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Houdt u er rekening mee dat een behandeling tijdens de avond- en weekenddienst altijd contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

 

Avonddienst

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur.

 

Weekenddienst

De weekenddienst begint vrijdag om 12.00 uur en duurt tot en met maandagochtend 8.00 uur. Tijdens de weekenddienst zijn er spreekuren op zaterdag en zondag bij de dienstdoende tandarts van 9.30 – 10.00 uur en van 17.00 – 17.30 uur.

 

Dienstrooster

De volgende tandartsen nemen voor de aankomende periode de avond- en weekenddienst waar:

Maandag 23 maart’20 t/m zondag 29 maart’20
Tandartsenpraktijk Tjiook en Kho, boerhaavelaan 22-28, Harderwijk. 0341-414105

Maandag 30 maart’20 t/m zondag 5 april ’20
Dental Clinics Harderwijk, Boerhaavelaan 104-106, Harderwijk. 0341-369666

Maandag 6 april ’20 t/m zaterdag 11 april ’20
Tandartsenpraktijk de Dennenkamp, Harderwijkerweg 22, Ermelo. 0341-55337

Zondag 12 april’20 t/m maandag 13 april ’20
Tandarts Bienefelt, Hanekamp 14, Harderwijk. 0341-422502

Dinsdag 14 april’20 t/m zondag 19 april’20
Tandzorgcentrum ermelo, Wiekslag 10, Ermelo. 0341-554048

Maandag 20 april’20 t/m maandag 27 april’20
Tandartsenpraktijk Bertram-Sie, Lindelaan 1a, Harderwijk. 0341-432723

Dinsdag 28 april ’20 t/m zondag 3 mei’20
Tandartsenpraktijk Tjiook en Kho, boerhaavelaan 22-28, Harderwijk. 0341-414105