Coronavirus

Vanwege het Coronavirus hebben we voor uw veiligheid én die van onze medewerkers, naast de bestaande infectie- en preventiemaatregelen, een aantal extra voorzorgsmaatregelen moeten treffen.

 

Wanneer u belt voor een afspraak zal de assistente de volgende vragen met u doornemen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Op basis van de gegeven antwoorden zal een afspraak worden ingepland óf worden uitgesteld naar een later tijdstip. Indien uitstel van de afspraak, bijvoorbeeld bij pijnklachten, niet wenselijk is zal er gekeken worden naar een gepaste oplossing om u toch te helpen.

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handenalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

 

We willen het aantal mensen dat tegelijkertijd in de praktijk aanwezig is zoveel mogelijk beperken en zullen proberen de doorstroom zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen. Van u vragen wij het volgende:

 • Kom indien mogelijk alleen;
 • Begeleiders wachten buiten de praktijk;
 • Jonge kinderen worden door maximaal 1 volwassene begeleid, oudere kinderen ontvangen we bij voorkeur alleen;
 • Het is fijn als u op tijd bent, maar kom niet veel te vroeg;
 • Als alle stoelen in de wachtkamer bezet zijn, wacht u dan buiten?
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 

Houdt u verder rekening de volgende zaken:

 • Omdat de praktijk 6 weken gesloten is geweest, hebben we behoorlijk wat werk in te halen. Daarnaast zijn we genoodzaakt rustiger te plannen, omdat anders het aantal mensen dat tegelijkertijd in de praktijk aanwezig is te groot wordt. Daarom kunt u mogelijk de komende tijd merken dat het langer duurt voordat u voor een afspraak bij ons terecht kan dan u van ons gewend bent;
 • Om de drukte in de praktijk beheersbaar te houden zal er per dag 1 tandarts aanwezig zijn. We proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden, maar het zou een enkele keer kunnen dat u geholpen wordt door de tandarts waarmee u in eerste instantie niet de afspraak heeft gemaakt. Dit zal met name gebeuren bij gecombineerde afspraken bij de mondhygiënist voor behandeling en bij de tandarts voor controle of bij pijnklachten die op dezelfde dag verholpen moeten worden;
 • Voorafgaand aan sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen;
 • Het toilet in de praktijk is in verband met de hygiëne gesloten, gebruik hiervan is dus in principe níet mogelijk. Het fonteintje kan ook niet gebruikt worden voor het poetsen van uw tanden;
 • Wij geven geen afsprakenkaartjes meer mee, neem uw eigen agenda en pen mee als u een afspraak wilt maken;
 • In deze periode kunnen we kinderen helaas geen cadeautje meegeven na een behandeling;
 • Wij ontvangen u met een glimlach, maar geven geen handen!